Hopp til innholdet

Det skjer endringer på vårt legesenter.

Hildur Gudmundsdottir slutter som fastlege ved Hisøy Legesenter den 31.01.23.

Hanne Vidnes overtar en del av hennes pasientliste (600 pasienter) fra 01.02.23. Resterende pasienter får tilbud om ny fastlege ved Hisøy Legesenter i løpet av våren.

De som må vente på ny fastlege vil fortsatt ha tilknytning til legesenteret og få nødvendig helsehjelp ved behov.

Alle pasienter som mister Hildur, men fortsetter hos Hanne får beskjed om dette fra HELFO. De som ikke får Hanne som fastlege får melding om at de ikke har fastlege, men at Hisøy legesenter midlertidig vil fungere som deres fastlege.

Vi får en ny lege 010423 som overtar de pasientene som mistet Hildur som fastlege. Hun vil i tillegg ha noe ekstra kapasitet for nye pasienter.

Enten samtidig eller litt senere i vår kommer det ytterligere en ny fastlege ved senteret. Vi tror vi skal klare å levere bedre fastlegetjenester på litt sikt. Vi beklager usikkerhet og uro endringen midlertidig vil medføre, men lover at vi kommer bedre og sterkere tilbake ila våren.

Vi ønsker Hildur lykke til videre, hun blir savner av oss og sine pasienter. Vi ønsker Hanne velkommen som ny kollega og ny fastlege ved senteret. 

Elektronisk kontakt

Bestill time
Forny resept
Elektronisk konsultasjon
Skriv til resepsjonen

Telefonkontakt

Telefon 37 05 88 80
mandag til fredag
kl 8.00-11.45 og 13.00-15.00

Legevakt 116 117

VED NØD RING 113

Laboratorie og skiftestue

Ønsker du prøvesvar klare til timen?
Har du avtalt prøvetakning?
Sårskift?
Ta kontakt med oss for bestilling av tid på laboratoriet.

Henvend deg i luka når du kommer.

Åpningstider

8.30-15.00 mandag til fredag

Våre tjenester

Vaksinasjon
Offshoreattester på dagen
Sjømannsattester på dagen
Dykkeattester etter avtale
Medisinsk yoga for våre pasienter
Ultralyd for våre pasienter
Diabetessykepleier for våre pasienter

Fergetider

Fra Arendal: 8.15 og hvert 20. min

Fra Kolbjørnsvik 8.30 og hvert 20 min.